Annuleren van (net) lopende contracten

Graag aandacht voor dit onderwerp. De laatste periode krijgen wij verzoeken om een uitbetaald (en dus lopend contract) ‘terug te draaien’. Er is getekend voor aflevering van de auto en het aangaan van het contract. Als intermediair is het Nederlands Lease Collectief verantwoordelijk voor een goede afhandeling en  bemiddeling in de transactie. Om het contract te realiseren hebben wij ook kosten gemaakt. Om die reden is vanaf 1 november 2023 de volgende procedure van toepassing:

  • Contract loopt > 1 maand: annuleren niet mogelijk, hier is de reguliere inlosprocedure van toepassing;
  • Contract loopt > 2 weken en < 1 maand: naast het terugdraaien van de hele transactie (uitbetaald bedrag aan leverancier) brengen wij € 1.250,00 (excl. BTW) in rekening bij de lessee (lease nemer);
  • Contract loopt < 2 weken en er komt een nieuw contract voor in de plaats: naast het terugdraaien van de hele transactie (uitbetaald bedrag aan leverancier en uitbetaalde bedragen aan partner) brengen wij € 750,00 (excl. BTW) in rekening bij de Lessee;
  • Annuleren van een (net) uitbetaald/lopend contract is niet mogelijk indien er een interne of externe inlossing in het contract verwerkt is;
  • Als de kosten voor het annuleren en wijzigen nog niet voldaan zijn zullen wij ook nog geen werkzaamheden verrichten.

Laat duidelijk zijn dat dit geen verdienmodel is, maar een ontmoedigingsbeleid. Met alle wijzigingen die wij moeten doorvoeren zijn we uren bezig en kosten dus geld waar we ook rekening mee moeten houden.